یک سخن یک رهنمود

دستگاه قضایی باید ملجاء و پناهگاه مردم باشد

25 خرداد 1399

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

بسیار مهم است که مردم به دستگاه قضایی به عنوان یک ملجاء نگاه کنند و اگر در هر کجای استان حقی از کسی ضایع می‌شود آن فرد با اطمینان بگوید من به دادگستری مراجعه می‌کنم و می‌دانم حتما حقم داده خواهد شد.

امروز 25 مرداد 1399     ساعت 18:15
بنا داریم در دستگاه قضایی از مدیران شجاع حمایت کنیم

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

باید از مدیر شجاع و جسوری که در این میدان برای اینکه دشمن را به خاک بنشاند با ابتکار وخلاقیت کاری انجام می‌دهد که کشور را به پیش ببرد، حمایت کرد و بنا داریم در دستگاه قضایی از این مدیران حمایت کنیم تا شجاعانه هرجا به نفع ملت است و بر اساس قانون، تولید کشور را رونق می‌دهد، وارد میدان شوند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است