یک سخن یک رهنمود

تکریم مردم و ارباب رجوع را مطالبه خواهیم کرد

31 خرداد 1399

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

من به عنوان مسئول قضایی و دوستان در سازمان‌های نظارتی از دستگاه‌های اداری کشور تکریم مردم و ارباب رجوع را مطالبه خواهیم کرد.

امروز 25 مرداد 1399     ساعت 17:24
بنا داریم در دستگاه قضایی از مدیران شجاع حمایت کنیم

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

باید از مدیر شجاع و جسوری که در این میدان برای اینکه دشمن را به خاک بنشاند با ابتکار وخلاقیت کاری انجام می‌دهد که کشور را به پیش ببرد، حمایت کرد و بنا داریم در دستگاه قضایی از این مدیران حمایت کنیم تا شجاعانه هرجا به نفع ملت است و بر اساس قانون، تولید کشور را رونق می‌دهد، وارد میدان شوند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است