یک سخن یک رهنمود

کسانی که در شکل‌گیری یک جرم و تخلف قصور داشتند باید مورد پیگیری قرار گیرند

21 تير 1399

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

بنده معتقدم کسانی که در شکل‌گیری یک جرم و تخلف قصور داشتند و ندیدند آنچه که باید می‌دیدند و پیش‌بینی نکردند آنچه که باید انجام دهند طبعاً باید بصورت جدی مورد پیگیری و سوال قرار گیرند.

امروز 25 مرداد 1399     ساعت 18:37
بنا داریم در دستگاه قضایی از مدیران شجاع حمایت کنیم

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

باید از مدیر شجاع و جسوری که در این میدان برای اینکه دشمن را به خاک بنشاند با ابتکار وخلاقیت کاری انجام می‌دهد که کشور را به پیش ببرد، حمایت کرد و بنا داریم در دستگاه قضایی از این مدیران حمایت کنیم تا شجاعانه هرجا به نفع ملت است و بر اساس قانون، تولید کشور را رونق می‌دهد، وارد میدان شوند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است