یک سخن یک رهنمود

رمز باز شدن بسیاری از گره‌ها توسل به ائمه است

28 تير 1399

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

باید توجه داشت که رمز باز شدن بسیاری از گره‌ها اخلاص و توسل به ائمه است؛ چرا که این کار، کار آنها، این شان، شأن آن‌ها و این جایگاه برای آن‌ها و برای وجود مقدس حضرت ولی‌عصر (عج) است.

امروز 25 مرداد 1399     ساعت 17:19
بنا داریم در دستگاه قضایی از مدیران شجاع حمایت کنیم

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

باید از مدیر شجاع و جسوری که در این میدان برای اینکه دشمن را به خاک بنشاند با ابتکار وخلاقیت کاری انجام می‌دهد که کشور را به پیش ببرد، حمایت کرد و بنا داریم در دستگاه قضایی از این مدیران حمایت کنیم تا شجاعانه هرجا به نفع ملت است و بر اساس قانون، تولید کشور را رونق می‌دهد، وارد میدان شوند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است