یک سخن یک رهنمود

امارات باید منتظر واکنش‌ها به خیانتی که در حق فلسطین کرد باشد

27 مرداد 1399

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

اقدام اخیر امارات، خیانت به اسلام، آرمان فلسطین و امت اسلامی بود. امارات باید منتظر واکنش ها به خیانتی که در حق فلسطین کرد باشد.

امروز 7 مهر 1399     ساعت 09:35
امروز پرچم عدالتخواهی به دست مقام معظم رهبری است

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

امروز پرچم عدالتخواهی و حق خواهی به دست مقام معظم رهبری است و همه ما که در بخش‌های مختلف کشور مسئولیت داریم سرباز نظام و رهبری هستیم.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است