یک سخن یک رهنمود

اجرای عدالت و قانون را امری ضروری می‌دانیم

16 شهريور 1399

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

اجرای عدالت و قانون را بدون نگاه به نوع گرایش و بدون توجه به جایگاه، قومیت و مذهب امری ضروری می‌دانیم

امروز 7 مهر 1399     ساعت 08:25
امروز پرچم عدالتخواهی به دست مقام معظم رهبری است

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

امروز پرچم عدالتخواهی و حق خواهی به دست مقام معظم رهبری است و همه ما که در بخش‌های مختلف کشور مسئولیت داریم سرباز نظام و رهبری هستیم.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است