یک سخن یک رهنمود

امام حسن عسکری (ع):

15 دي 1395

ما اقبح بالمؤمن أن تکون له رغبة تذلّه 

چقدر زشت است برای مؤمن که دلبستگی به چیزی داشته باشد که موجب خواری و ذلّت او شود.
(تحف العقول، ص 364)

 

امروز 3 مهر 1399     ساعت 02:59
امروز پرچم عدالتخواهی به دست مقام معظم رهبری است

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

امروز پرچم عدالتخواهی و حق خواهی به دست مقام معظم رهبری است و همه ما که در بخش‌های مختلف کشور مسئولیت داریم سرباز نظام و رهبری هستیم.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است