اخبار و اطلاعیه ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی خبر داد

ورود مدعی العموم به موضوع مرگ هزاران ماهی در "زرینه رود"

تاریخ خبر: 10 مهر 1397   ساعت خبر: 06:53:17

به گزارش روابط عمومی داستانی کل کشور، مصطفی حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی از ورود مدعی العموم به موضوع مرگ هزاران ماهی در "زرینه رود" خبر داد.

وی گفت: : پیگیری این موضوع از طریق دادستانی میاندوآب به محیط زیست منطقه ارجاع و مقرر شده است گزارش آن پس از بررسی به دادستانی اعلام شود.

نسخه چاپی

امروز 30 بهمن 1397     ساعت 04:12

سخن بزرگان

امام خمینی (ره ):

"این انقلاب ،بهترین انقلاب ها و بزرگترین انقلاب ها بوده است از حیث محتوا "

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است