اخبار و اطلاعیه ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی خبر داد

ورود مدعی العموم به موضوع مرگ هزاران ماهی در "زرینه رود"

تاریخ خبر: 10 مهر 1397   ساعت خبر: 06:53:17

به گزارش روابط عمومی داستانی کل کشور، مصطفی حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی از ورود مدعی العموم به موضوع مرگ هزاران ماهی در "زرینه رود" خبر داد.

وی گفت: : پیگیری این موضوع از طریق دادستانی میاندوآب به محیط زیست منطقه ارجاع و مقرر شده است گزارش آن پس از بررسی به دادستانی اعلام شود.

نسخه چاپی

امروز 31 خرداد 1398     ساعت 04:01

سخن بزرگان

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره ):

ملا علی همدانی رفت مشهد خدمت آقای نخودکی  و به ایشان گفت:مرا موعظه کن.ایشان گفت : مرنج و مرنجان.

گفت: خب مرنجانش راحت است .کسی را نمیرنجانم . اما مرنج را چه کنم ؟

ایشان جواب داد : خودت را کسی ندان .عیب کارما این است که ما خودمان را کسی میدانیم تا کسی به ما می گوید بالای چشمت ابروست، عصبانی می شویم حالا کسی اعصابش ناراحت است و تند صحبت کرده نباید شما ناراحت شوی .وقتی خودمان را کسی بدانیم از همه می رنجیم .

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است