گزارش تصویری

بازدید دادستان کل کشور از نمایشگاه صنایع دفاعی

تاریخ گزارش: 18 شهريور 1397


امروز 4 مهر 1397     ساعت 08:28

حدیث هفته

امام حسین (ع):

بر هیچ چشم مومن به خدا روانیست که ببیندخدا نافرمانی می شود و خود را فرو بندد مگر آن وضع را تغییر دهد .

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است