تمامی اماکن پرتردد و شلوغ باید به دوربین مجهز شوند
دادستان عمومی و انقلاب اراک:

تمامی اماکن پرتردد و شلوغ باید به دوربین مجهز شوند

تاریخ خبر: 09 خرداد 1397   ساعت خبر: 07:24:37

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: برخورد قاطع با قانون شکنان در زمینه های مختلف از وظایف دستگاه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است، این دو مجموعه در کنار هم خدمات بسیار ارزنده ای از خود به جای گذاردند اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بر تلاش ها افزود.

وی عنوان کرد: تمام بانک ها، اماکن پرتردد، طلافروشی ها باید مجهز به دوربین باشند. نباید از این مسأله به راحتی گذشت برای جلوگیری از سرقت باید هوشیار عمل کرد.

قاسمی افزود: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تمام تلاش خود را جهت جمع آوری سلاح های غیرمجاز شکاری و جنگی به کار گرفته است نباید اجازه دهیم رعب و وحشت بین مردم منطقه ای حاکم شود برقراری نظم و امنیت عمومی وظیفه تک تک ماست و کوتاه نخواهیم آمد.


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=629کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است