شورای عالی حفظ حقوق بیت المال

امروز 4 فروردین 1398     ساعت 17:59

سخن بزرگان

امام کاظم (ع):

رجب ماه بزرگی است که خداوند(پاداش) نیکی ها را در آن دو چندان و گناهان را پاک می کند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است