گزارش تصویری

نشست مشترک شهرداری تهران با دادستانی کل کشور

تاریخ گزارش: 27 خرداد 1399


امروز 3 مهر 1399     ساعت 02:14
امروز پرچم عدالتخواهی به دست مقام معظم رهبری است

 

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

امروز پرچم عدالتخواهی و حق خواهی به دست مقام معظم رهبری است و همه ما که در بخش‌های مختلف کشور مسئولیت داریم سرباز نظام و رهبری هستیم.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است