گزارش تصویری

ششمین همایش طب و قضا - قم

تاریخ گزارش: 06 آبان 1396


امروز 4 اردیبهشت 1398     ساعت 21:05

سخن بزرگان

امام علی (ع):

اگر میتوانید،هر روز را نوروز سازید.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است