گزارش تصویری

دیدار رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه با دادستان کل کشور

تاریخ گزارش: 14 آبان 1397
امروز 4 اردیبهشت 1398     ساعت 20:51

سخن بزرگان

امام علی (ع):

اگر میتوانید،هر روز را نوروز سازید.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است