گزارش تصویری

حضور دادستان کل کشور در نشست ماهانه حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی

تاریخ گزارش: 01 دي 1397
امروز 4 اردیبهشت 1398     ساعت 20:30

سخن بزرگان

امام علی (ع):

اگر میتوانید،هر روز را نوروز سازید.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است