گزارش تصویری

جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات در دادستانی کل کشور

تاریخ گزارش: 11 دي 1397


امروز 4 اردیبهشت 1398     ساعت 21:05

سخن بزرگان

امام علی (ع):

اگر میتوانید،هر روز را نوروز سازید.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است