واکنش دادستانی کل کشور به کلیپ هنرپیشه معروف

واکنش دادستانی کل کشور به کلیپ هنرپیشه معروف

تاریخ خبر: 26 آبان 1399   ساعت خبر: 16:22:01

در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از سوی هنرپیشه معروف و درخواست نامبرده از دادستان کل کشور به منظور برخورد با کسانیکه علیه وی دروغ پردازی کرده‌اند، روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام کرد که موضوع مطروحه در صورت وصول شکایت رسیدگی خواهد شد؛ چراکه پیگیری موضوعاتی از این قبیل از بُعد قضایی منوط به طرح شکایت است.

بنابراین گزارش، حق شکایت برای کلیه افراد محفوظ و دادسرا موظف به پیگیری و رسیدگی است.


نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=1267کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است